İptal İade ve Garanti Koşulları

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri SATICI tarafından aksi iddia edilmediği sürece ALICILAR tarafından ödenecektir.
4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.


12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET
ADI/UNVANI: Taceddin AYDINCILAR
ADRES: Kutlu mahallesi 479.sokak 3/11 Mamak- Ankara
EPOSTA: bilgi@mazaku.com
TEL: +90 (312) 364 16 06


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Ziraat, Enpara, Denizbank bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.


GARANTİ

Mazaku.com adresi üzerinden alınan solar jel ve marine jel akülerde 2 (iki) yıl, kuru agm akülerde 3 (üç) yıl ve traksiyoner akülerde 3 (üç) yıl garanti süresi mevcuttur.
Garanti süresi, fatura tarihinden itibaren geçerlidir.
Ürünün tamir süresi veya yeni ürün gönderimi fabrikaya giriş tarihinden itibaren en fazla 20 (yirmi) iş günüdür.
Garanti süresi içinde bakım, değiştirme ve onarım için geçen süre garanti süresine eklenir.
Müşteriden fabrikaya ulaşım bedeli firmamız tarafından karşılanacaktır. Fabrikadan müşteriye ulaşım bedeli müşteri tarafından karşılanacaktır.
Hatalı veya eksik gönderilmiş ürünler için size masraf çıkartmayacak şekilde ürünü değiştirilir veya geri alınır.
Arıza garanti şartlarını sağlıyorsa ve fabrikasyon bir arıza tespit edilmiş ise, akü yenisi ile değiştirilir
Garantiden değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan ilk malın kalan garanti süresi kadardır. Garanti süresi yeniden başlatılmaz.
Ürün aşağıdaki koşulları sağladığında ücretsiz değişim işlemi yapılır;
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile 1(bir) yıl içinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması
Farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması
Tamir için gereken sürenin aşılması
Fabrikanın düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumu
Sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/ürünleri fatura tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde iade edebilirsiniz. Bu süreyi aşan durumlarda iade kabul edilmeyecektir.
İade edilecek ürünlerin orijinal ambalajında ve eksiksiz olarak gönderilmesi zorunludur.
İadesi yapılacak ürün tüketiciye fatura edilmiş ise, ürünlerle ile birlikte gönderilen 2 (iki) nüsha fatura, şayet ticari işletmeye fatura edilmiş ise kesilecek olan iade faturası iade edilecek ürünlerle birlikte gönderilmek zorundadır.


GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN KOŞULLAR

6 voltluk aküde 5.5 volt altında, 12 voltluk aküde 10.5 voltun altında, 24 voltluk aküde 21 volt altı kullanım nedeniyle akünüz yetersiz şarj olacağından ” Sülfatlaşma ” (elektrolit yoğunluğu ve akü voltajının düşmesi) meydana gelmesi;
6 voltluk aküde 6.8 volt üstünde, 12 voltluk aküde 13.5 voltun üstünde, 24 voltluk aküde 27 volt üstü kullanım nedeniyle aşırı şarj (yanık, şişme) meydana gelmesi;
Akünün AH kapasitesinin %10’unu geçecek şekilde kullanımı;
Akünün uygun olmayan depolama koşullarında saklandığı (direkt güneş ya da yağmur altında kalması), su veya herhangi bir sıvı kimyasal ile yıkanması, ısıtılarak kurutulması ve aşırı sıcak ya da soğuğa (donma) maruz bırakılması durumu;
Akü monte edildikten sonra dış etkenler nedeniyle oluşacak sarsıntı, darbe veya yere düşürme nedeniyle aküde, kutup başında veya kapakta kırık meydana gelecek olan yıpranması (deformasyon, çatlak ve kırıklar oluşması);
Sulu şarjlı akülerin bakımı (saf su ilavesi) esnasında uygun olmayan asitli su ve diğer yabancı sıvı veya katkı maddelerin ilavesi durumunda oluşacak plaka yıpranmaları;
Statik elektrikten dolayı akım boşalmasından, kutup başlarının kısa devre yaptırılmasında, kutup başı kelepçelerinin gevşek bırakılmasından, manyetik kaynaklı kıvılcımlardan, harici ve açık olarak ateş, alev, kıvılcım nedeniyle meydana gelen patlamalardan dolayı aküde zarar meydana gelmesi durumu;
Seri veya paralel bağlı sistemlerde akülerin herhangi birinden ayrı çıkış alınarak akülerin şarj ve deşarjında dengesizleştirici sebep olması durumunda meydana gelen akü arızaları;
Akünün kutup başı polaritesinin, sisteminizin polaritesine uygun bağlanmaması (ters bağlama) durumunda aküde oluşan zarar meydana gelmesi;
Sisteminizdeki arızalardan dolayı oluşabilecek akü bozulmaları;
Firmamız tarafından belirtilmiş kullanım alanları dışında akü kullanımı

Shopping Cart